Tuesday, December 18, 2007

Labbaikallahumalabbaik, labbaikala syarikala kalabbaik..
"... innalhamda, wal nikmata, lakawalmulk, la syarikala.."


.....untuk semua umat Islam. Marilah bersama berkorban untuk Islam, dan kerana Islam.

No comments: